al contingut a la navegació Informació de contacte

Informació General

Partit Judicial:

 Lleida

Comarca:

 Segrià

Extensió :

 8 km2

Altitud:

 152 m

Dist a lleida :

 10 Km

Habitants:

 808

Sudanell

Codi
252115
Comarca
Segrià
Població
873
Superfície
8,69
Densitat
100,5
Altitud
152

Superfície (km²)

Municipi
8,69
Comarca
1.396,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
100,5
Comarca
152,1
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
484
Comarca
107.512
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
389
Comarca
104.876
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
873
Comarca
212.388
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
102
Comarca
31.568
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
566
Comarca
141.615
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
167
Comarca
32.068
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
38
Comarca
7.137
Catalunya
256.427

Població

Municipi
873
Comarca
212.388
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
55
Comarca
16.174
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
324
Comarca
74.432
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
91
Comarca
14.514
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
14
Comarca
2.392
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
484
Comarca
107.512
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
47
Comarca
15.394
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
242
Comarca
67.183
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
76
Comarca
17.554
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
24
Comarca
4.745
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
389
Comarca
104.876
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
691
Comarca
140.155
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
73
Comarca
25.440
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
109
Comarca
46.793
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
873
Comarca
212.388
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
761
Comarca
169.699
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
112
Comarca
42.689
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
873
Comarca
212.388
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
411
Comarca
83.015
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
73
Comarca
24.497
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
484
Comarca
107.512
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
350
Comarca
86.684
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
39
Comarca
18.192
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
389
Comarca
104.876
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
5
Comarca
4.047
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
3
Comarca
3.915
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
8
Comarca
7.962
Catalunya
367.367

Població resident

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
120
Comarca
34.895
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
45,8
Comarca
84,6
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
835
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
2
Comarca
782
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
2
Comarca
1.617
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
7
Comarca
1.076
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
5
Comarca
947
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
12
Comarca
2.023
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
6
Comarca
557
Catalunya
23.601

Llars amb una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dues persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb tres persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb quatre persones i més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars d'una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles sense fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles amb fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars monoparentals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
18
Comarca
-100
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
8
Comarca
346
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
26
Comarca
246
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
18
Comarca
4.582
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
6
Comarca
3.333
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
1
Comarca
936
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
17
Comarca
3.646
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
18
Comarca
4.582
Catalunya
149.665

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement migratori

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total de la població

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total intercensal

Municipi
-54
Comarca
3.699
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-6,79
Comarca
1,93
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-4,15
Comarca
0,45
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-2,64
Comarca
1,48
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
776
Comarca
191.174
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
699
Comarca
155.291
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
675
Comarca
161.693
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
494
Comarca
117.610
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
9.527
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
780
Comarca
200.702
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
30
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
40
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
2
Comarca
300
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
2
Comarca
86
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
4
Comarca
302
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
4
Comarca
753
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
12
Comarca
1.519
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
18,3
Comarca
15,8
Catalunya
14,8

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
37,1
Comarca
33
Catalunya
28,2

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
20,8
Comarca
21,4
Catalunya
23,5

Educació superior

Municipi
23,8
Comarca
29,8
Catalunya
33,4

Electors (Elec. municipals)

Municipi
672
Comarca
142.022
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
76,2
Comarca
64,4
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
652
Comarca
140.284
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
58,1
Comarca
52
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
680
Comarca
140.737
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
69,1
Comarca
68,4
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
75,1
Comarca
63,9
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
672
Comarca
141.487
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població desocupada

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població activa

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població inactiva

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població de 16 anys i més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Homes

Municipi
225
Comarca
49.050
Catalunya
1.860.585

Dones

Municipi
150
Comarca
39.975
Catalunya
1.655.935

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
375
Comarca
89.020
Catalunya
3.516.515

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
400
Comarca
94.855
Catalunya
3.699.930

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
1.455
Catalunya
9.995

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
45
Comarca
7.230
Catalunya
455.890

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
6.285
Catalunya
155.910

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
95
Comarca
73.155
Catalunya
2.364.940

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
160
Comarca
88.120
Catalunya
2.986.735

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
45
Comarca
3.005
Catalunya
21.270

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
835
Catalunya
37.000

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
1.660
Catalunya
69.715

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
35
Comarca
9.790
Catalunya
426.680

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
95
Comarca
15.285
Catalunya
554.665

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
70
Comarca
16.720
Catalunya
550.370

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
90
Comarca
23.420
Catalunya
721.365

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
24.290
Catalunya
717.960

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
23.685
Catalunya
997.040

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
160
Comarca
88.120
Catalunya
2.986.735

Comptes de cotització

Municipi
20
Comarca
7.382
Catalunya
244.754

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
241
Comarca
45.090
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
729,02
Comarca
942,53
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
111
Comarca
19.571
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
95
Comarca
20.195
Catalunya
775.829

Total

Municipi
206
Comarca
39.766
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
1,8
Comarca
1.143,8
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
0,5
Comarca
710,5
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
1,2
Comarca
744
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
8,2
Comarca
7.050
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
726,2
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
11,6
Comarca
10.374,5
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
7,2
Comarca
4.440,4
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
4,3
Comarca
5.934,1
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
11,6
Comarca
10.374,5
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
315
Comarca
81.550
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
61
Comarca
5.799
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
71
Comarca
12.502
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
447
Comarca
99.851
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals fins a 60 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB (milions d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB agricultura

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB construcció

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB energia, aigua i residus

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB alimentació, tèxtil i química

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB maquinària, mat. elèc. i de transport

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB comerç

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB transport, inf. i comuni.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB hostaleria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. finan. i assegurances

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. immob., tècniques i adm.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB adm. pública i altres ser.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

IBI. Rebuts

Municipi
612
Comarca
164.727
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
37.194
Comarca
45.314
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
223
Comarca
408
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
19.408
Comarca
21.718
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.109
Comarca
6.058
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
396
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
0
Comarca
1.270
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
396
Comarca
95.162
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
69
Comarca
29.191
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
0
Comarca
9.979
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
0
Comarca
2.311
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
48
Comarca
5.596
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
260
Comarca
34.211
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
17
Comarca
10.396
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
2.037
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
131
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
23
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
396
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
47
Comarca
5.193
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
3
Comarca
1.096
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
762
Comarca
103.535
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
29.291
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
938
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
0
Comarca
1.347.873
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
0
Comarca
4.436.459
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
11.437
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
63
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
449
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
0
Comarca
33
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
2.856
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
111
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
85
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
492
Comarca
104.886
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
117
Comarca
15.989
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
134
Comarca
28.016
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
41
Comarca
8.764
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
784
Comarca
157.655
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
0,73
Comarca
1,19
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
75,3
Comarca
42,2
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
3
Comarca
401
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
350,75
Comarca
56.898,98
Catalunya
3.823.878,74

Document Actions